21.03.2013

ARTout 2013 | 21.03.2013

IV Edycja
Rozpoczynamy IV edycję projektu ARTour. Tym razem koncentrujemy się na dzielnicy Dolne Miasto. Spotkania warsztatowe będą odbywały się raz w miesiącu. Tegoroczna edycja ARTour jest realizowana przy wsparciu finansowym firmy LPP S.A w ramach koalicji Dolne Miasto Otwarte.

„ARTour” to projekt interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno-artystycznych oparty na aktywnym zwiedzaniu wystaw w gdańskich galeriach i instytucjach sztuki współczesnej. W latach 2010 – 2012 w projekcie wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy mieli okazję zwiedzić aż 100 wystaw sztuki współczesnej.

WWW.ARTOUR2013.BLOGSPOT.COM
„ARTour”
jest to długofalowy, cykliczny i nowatorski projekt bezpłatnych warsztatów skierowany do dzieci i młodzieży z Gdańska. W tym roku pragniemy skoncentrować się na uczestnikach z dzielnicy Dolne Miasto. Podczas warsztatów uczestnicy zostają zaproszeni do zwiedzania aktualnych wystaw sztuki współczesnej w instytucjach kultury w Gdańsku.

„ARTour” stanowi formę edukacyjną, która poprzez naukę i zabawę jest w stanie wpłynąć pozytywnie na życie w mieście.  Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej uczestników poprzez aktywne współistnienie w przestrzeni publicznej, jak również poprzez kreatywne podejście do środowiska miejskiego.

Warsztaty są prowadzone w przestrzeniach gdańskich instytucji kultury. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne, artyści oraz osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie uczestnicy będą mogli poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadają kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Gdańsku. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność.
Dziecii młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, że twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli.

Pierwsza edycja projektu odbyła się w roku 2010 – projekt dofinansowano z budżetu Miasta, udział wzięło 40 uczestników. Druga Edycja w roku 2011 również została dofinansowana z Miasta Gdańska i wzięło w niej udział 80 uczestników.  Na trzecią edycję w roku 2012 pozyskano tylko środki z Fundacji BreBanku, dlatego liczba stałych uczestników zadania zmniejszona została do 20 osób. Spotkania warsztatowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem młodych uczestników, jak również pedagogów oraz osób prowadzących galerie.

Terminy warsztatów:
21.03.2013
17.04.2013
16.05.2013
26.06.2013
25.07.2013
15.08.2013
26.09.2013
24.10.2013
28.11.2013
12.12.2013

LPP S.A
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym LPP S.A

Organizator
Kolonia Artystów

ARTour 2013
IV Edycja projektu ARTourPatronat
www.sztuka24h.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz