25.04.2011

Dokumentacja Wydarzeń Artystycznych w 3D - DWA w 3D


DWA w 3D - Dokumentacja Wydarzeń Artystycznych w 3D.
Projekt "DWA w 3D" składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy polega na aktywnym zwiedzaniu i przeprowadzeniu wideo dokumentacji [zapis w HD oraz 3D] wybranych wydarzeń artystycznych odbywających się w Trójmieście: wernisaży, koncertów, festiwali, wywiadów z artystami.

Etap drugi to warsztaty z podstaw montażu i edycji zgromadzonego materiału, tak by uczestnicy poznali i stworzyli przykładowe filmy dokumentacyjne z życia kulturalnego Gdańska.Warsztaty będą prowadzone w przestrzeniach instytucji kultury Gdańska. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne, artyści i osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie można poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadają kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Gdańsku. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność. Młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, iż twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej świadomości twórczego procesu kształcenia.

Organizator
Kolonia Artystów

Partner
Gdańska Galeria Miejska

Patronat
Fundacja Bęc Zmiana
Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 kandydat

Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange.
Sfinansowano ze środków programu Akademia Orange.

09.04.2011

Closed Show / 06


12.00 - działania w ogrodzie [sadzenie kwiatów / wiosenne ogarnianie / malowanie ogrodzenia / ... / grilowanie / piknik / ]
 Strefa audio:
 20.00 - ... REC&ABSTRAKT
 21.00 - SunDay Arkestra
 Strefa wideo:
 Małgorzata Popinigis
 PGR ART

 ... Rec&Abstrakt to duet Karolina Rec (wiolonczela)(absolwentka
 Akademi Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku) i Rafał Dętkoś (elektronika) (absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) . Połączenie klasycznego brzmienia strun ze współczesnym instrumentem jakim jest komputer. Wiolonczela, której rola została zredukowana głównie do interpretacji „historycznej”, w połączeniu z elektroniką to nie tylko zjawisko interesujące sonorystycznie. Takie zestawienie potraktować można rówwnież jako próbę nowego podejścia do kameralistyki, której założeniem jest partnerstwo w tworzeniu homogenicznego współbrzmienia. Efekt tego połączenia stanowi harmoniczna forma, której wszystkie elementy są nierzadko w opozycji względem siebie.
 Sunday Arkestra korzysta ze swobodnej redystrybucji dóbr kultury, jakimi są tradycyjne melodie ludowe pozostające w domenie publicznej. SunDay Arkestra
 Borys Kossakowski - muzyk, improwizator, songwriter, jeden z filarów wydawnictwa Nasiono Records, współzałożyciel zespołu Towary Zastępcze, z którym wydał dwie płyty: Ciche Dni oraz Dolne Miasto, lider projektu Nasiono All Stars, stworzonego na zamówienie festiwalu Europejski Poeta Wolności. Udziela(ł) się w projektach Karol Schwarz All Stars, z którym nagrał dwie płyty (100 filmów, Rozewie) oraz z efemerycznym Where is Marisol oraz Dub Zespół. Jako solista wydał płytę Sunday Tracks. Występował na festiwalach Open'er, Off oraz Przegląd Piosenki Aktorskiej. Jacek Stromski - jeden z najbardziej doświadczonych perkusistów trójmiejskich, znany przede wszystkim z zespołu Apteka. Współpracował także z Tymonem w zespołach: Miłość i Kury, a także z Mazzolem. Świetny improwizator, charakteryzujący się ogromnym wyczuciem i świadomością brzmienia.

 Jakub Noga - jeden z niewielu, jeśli nie jedyny sitarzysta z Gdyni. Udzielał się w kilku efemerycznych projektach muzycznych, z którego najważniejszy - Śladami Gagarina (m.in. Z Przemkiem Dyakowskim, Michałem Gosem i Radovanem Jacuniakiem) przygotowuje się do wydania płyty.

 Jarek Marciszewski - muzyk, lider rock'and'rollowego Popsysze, gitarzysta Towarów Zastępczych, z którym nagrał płytę "Dolne Miasto". Brał udział w projekcie Nasiono All Stars. Prowadzi zespół perkusyjny Remont Pomp.

 "CS" jest dostosowaniem strategii do zasobów i kreowaniem wydarzeń w porozumieniu z artystami.

 Cykl spotkań z artystami, którzy zaprezentują swoje projekty, filmy, spotkania z muzykami podczas próby dźwiękowej, mają wypełnić lukę jaka istnieje pomiędzy oficjalnymi instytucjami kultury oraz klubami czy galeriami zajmującymi się promocją sztuki.

 Dysponujemy miejscem i energią przyjaciół. Cała reszta to nieograniczone możliwości.

 Uważamy, że projekt "CS" ma szansę zgromadzenia wielu ludzi, których działanie nie jest nastawione na finansowy zysk, którzy są zdolni tworzyć sztukę dla sztuki,dla odbiorcy, a przede wszystkim dla przyjemności.

 Sprawdzimy jaką siłę ma oddolne działanie i czy w dzisiejszych czasach jest możliwość funkcjonowania miejsca bez wsparcia finansowego. Chcemy sprawdzić na ile dawny, podziemny i niezależny model działania DIY, ma dalej potencjał i jest w stanie skutecznie zapewnić alternatywę dla dotowanej czy sponsorowanej kultury oficjalnej. Chcemy zbadać czy istnieje zapotrzebowanie na tego typu działania.

 Stworzenie alternatywnej platformy, która umożliwia produkcję i dzielenie się wiedzą wśród równych partnerów to cel, który od początku przyświecał działaniom Kolonii Artystów.

 Projekt nie został dofinansowany z żadnego źródła i nie ma sponsora.
 Bardzo prosimy o nie wnoszenie alkoholu.

05.04.2011

ZNAKI WODY

ZNAKI WODY – eco-warsztaty.

 05-07.04.2011 - godzina 15.00 - 19.00 - WARSZTATY 
 08.04.2011 - godzina 16.00 - 18.00 AKCJA / PERFORMANCE [Park Reagana] 


 Podczas warsztatów organizowanych przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp.z o.o., trzydziestu uczestników warsztatów, które prowadzi Kolonia Artystów, stworzy nowe Znaki Wody, przedstawiające sposoby ochrony ujęć wody znajdujących się na terenie Pasa Nadmorskiego. Między 5 a 8 kwietnia w Kolonii Artystów odbędą się warsztaty pt „ZNAKI WODY”, w których weźmie udział 30 uczestników, między 13 a 18 rokiem życia, ze szkół znajdujących się w dzielnicach Jelitkowo, Wrzeszcz, Zaspa i Przymorze. Młodzież weźmie udział w warsztatach opartych na procesie tworzenia znaków, z zakresu komponowania piktogramów, designu przestrzennego, warsztatów z wycinania i odbijania szablonu na tablicach i podkoszulkach. Po zaprojektowaniu czytelnego przekazu graficznego, znaki zostaną umieszczone na tablicach A3, a następnie powieszone na jednym z ogrodzeń studni głębinowych znajdujących się w Parku Reagana, na terenie Pasa Nadmorskiego. 
 Po zakończeniu warsztatów, 8.04, między godziną 15 a 18, odbędzie się Akcja Performatywna, polegająca na pochodzie uczestników warsztatów z siedziby Kolonii Artystów, do Parku Reagana, gdzie nastąpi uroczyste zawieszanie tablic na ogrodzeniu studni, znajdującym się w pobliżu Placu Zabaw, zakończone wernisażem. Podczas warsztatów, prowadzony będzie także blog, na którym znajdą się zdjęcia z przebiegu warsztatów, opinie i przemyślenia uczestników, a także sonda uliczna na temat ochrony wody, prowadzona przez warsztatowiczów. Po zakończeniu akcji znajdzie się tam też wideo z warsztatów i zawieszania tablic. 

 Akcja prowadzona jest w celu szerzenia świadomości mieszkańców Gdańska na temat ważności ochrony Pasa Nadmorskiego, na którym znajdują się ujęcia wody Czarny Dwór i Zaspa, zaopatrujące 30% mieszkańców Gdańska w wodę pitną. Ujęcia te znajdują się na terenie zurbanizowanym, w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, stąd istnieje dość duże zagrożenie ich zanieczyszczenia. Studnie znajdują się płytko pod piaszczystą ziemią, która jest mocno przepuszczalna. W ochronie ujęcia ważne jest między innymi nie odprowadzanie do gleby olejów, benzyn i substancji ropopochodnych oraz innych zanieczyszczeń, unikanie stosowania nawozów sztucznych i naturalnych w rejonie ujęć wody. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w głąb warstwy wodonośnej należy gromadzić odpady stałe w pojemnikach na śmieci. Ważne jest także sprzątanie po swoich zwierzętach. Te oraz inne sposoby ochrony ujęć wody, przedstawione zostaną na tablicach za pomocą piktogramów.

 Organizator: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna we współpracy z Kolonią Artystów. 
 Miejsce warsztatów: Kolonia Artystów ul. Miszewskiego 18, Gdańsk Wrzeszcz.
 Pomysł i realizacja: PGR ART