12.02.2011

03.02.2011

Closed Show!„CS” jest dostosowaniem strategii do zasobów i kreowaniem wydarzeń w porozumieniu z artystami, którzy chcą pokazywać swoje prace bez zapewnienia budżetu z wynagrodzeniami i promocją.
Cykl spotkań z artystami, którzy zaprezentują swoje projekty, filmy, spotkania z muzykami podczas próby dźwiękowej, mają wypełnić lukę jaka istnieje pomiędzy oficjalnymi instytucjami kultury oraz klubami zajmującymi się promocją sztuki. Projekt nie jest dofinansowany z żadnego źródła i nie ma sponsora, nie ma również ambicji wpisywania się w dążenia do uzyskania statusu ESK.
Wydarzenia nie będą opłacane z naszych podatków.
Dysponujemy miejscem i energią przyjaciół. Cała reszta to nieograniczone możliwości.
Uważamy, że projekt „CS” ma szansę uświadomienia odbiorcom, że są jeszcze w artyści, których działanie nie jest nastawione tylko na zysk, którzy są zdolni tworzyć sztukę dla sztuki i odbiorcy oraz dla przyjemności.
Sprawdzimy jaką siłę ma oddolne działanie i czy w dzisiejszych czasach jest możliwość funkcjonowania miejsca bez wsparcia finansowego. Chcemy sprawdzić na ile dawny, podziemny i niezależny model działania DIY, ma dalej potencjał i jest w stanie skutecznie zapewnić alternatywę dla kultury oficjalnej, dotowanej i sponsorowanej. Stworzenie alternatywnej platformy, która umożliwia produkcję i dzielenie się wiedzą wśród równych partnerów to cel, który od początku przyświecał działaniom Kolonii Artystów. Projekt ma charakter badawczy!

01.02.2011

DWA w 3D - Dokumentacja Wydarzeń Artystycznych w 3D.

DWA w 3D - Dokumentacja Wydarzeń Artystycznych w 3D.
Projekt "DWA w 3D" składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy polega na aktywnym zwiedzaniu i przeprowadzeniu wideo dokumentacji [zapis w HD oraz 3D] wybranych wydarzeń artystycznych odbywających się w Trójmieście: wernisaży, koncertów, festiwali, wywiadów z artystami.

Etap drugi to warsztaty z podstaw montażu i edycji zgromadzonego materiału, tak by uczestnicy poznali i stworzyli przykładowe filmy dokumentacyjne z życia kulturalnego Gdańska.

Warsztaty będą prowadzone w przestrzeniach instytucji kultury Gdańska. Ukazane zostaną wydarzenia artystyczne, artyści i osoby, które ukształtowały strukturę kulturalną miasta. Będzie to swojego rodzaju podróż w czasie i przestrzeni, gdzie można poznać artystów i wydarzenia artystyczne, które nadają kształt i niepowtarzalne znaczenie w otaczającym nas obecnie świecie kultury w Gdańsku. Pozwoli to na rozbudzenie zupełnie innego podejścia do własnego otoczenia i spojrzenia na współczesność. Młodzież należy kształcić w kreatywności, pokazywać, iż twórcze spojrzenie na rzeczywistość jest częstokroć więcej warte niż odtwórcza wiedza. Połączenie elementu multimedialnej kreacji z badaniem artystycznych czynników kształtujących tożsamość jest najwłaściwszym sposobem edukacji przyszłych świadomych i skupionych na wspólnym tworzeniu lokalnej wspólnoty obywateli, a zarazem elementem kompleksowej świadomości twórczego procesu kształcenia.

Organizator
Kolonia Artystów

Partner
Gdańska Galeria Miejska

Patronat
Fundacja Bęc Zmiana

Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange.
Sfinansowano ze środków programu Akademia Orange.

BLOG